حرمان- قسمت شانزدهم

قسمت شانزدهم رمان حرمان به نویسندگی علی ایراندوست خلاصه قسمت شانزدهم رمان حرمان (صفحات 118 تا 123): در فصل دهم کتاب راوی دوباره به آپارتمان بهار در بابل برمی‌گردد، جایی که حامد برای اینکه چیز بیشتری از بهار نشنود از ساختمان...
ادامه مطلب

حرمان- قسمت پانزدهم

قسمت پانزدهم رمان حرمان به نویسندگی علی ایراندوست خلاصه قسمت پانزدهم رمان حرمان (صفحات 108 تا 117): بازدید از نمایشگاه کل روز زمان برد و حامد به اصرار آقای لاهوتی از اقامت در هتل منصرف و به خانه‌ی لاهوتی‌ها برگشت. آنشب بعد...
ادامه مطلب

حرمان – قسمت سوم

قسمت سوم رمان حرمان به نویسندگی علی ایراندوست خلاصه قسمت سوم رمان حرمان (صفحات 13 تا 22): در این قسمت راوی داستان از آشنایی‌اش با یکی دیگر از همکلاسیهای بهار را بیان می کند. مزدک، یک پسر شمالی شوخ و پرحرف که خیلی با حامد جور...
ادامه مطلب
بالا